הדיל שחברי

מרכזת בכירה, פיתוח כלי מדידה בערבית

הדיל הצטרפה לראמ"ה בשנת 2019. במסגרת תפקידה היא מנהלת ומובילה פיתוח כלי מדידה והערכה רחבי היקף, ובעיקר פיתוח כלים מעצבים כגון, מבדקים ומשימות ביצוע. הדיל אחראית על הטמעת הכלים שפותחו בתוך מערכת החינוך, כולל הדרכות למפמ"רים, מדריכים ומורים.  ‍

את תחילת דרכה בפסיכומטריקה ובפיתוח כלי מדידה והערכה הדיל החלה במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח), שם מילאה כמה תפקידים ביניהם פסיכומטריקאית וראש צוות פיתוח מבחני האינטליגנציה וודקוק ג'ונסון בשפה הערבית.

במקביל להתמקצעות של הדיל בתחום המדידה וההערכה הדיל עסקה שנים בתחום התקשורת.