מבחני וסקרי ראמ"ה

ראמ"ה הפעילה בעשרים השנים האחרונות קרוב ל-100 מבחנים וסקרים ארציים בכ-3,000 בתי ספר בישראל. כאן ניתן להוריד את כלי ההערכה השונים ולהשתמש בהם.

בחינה מדגמית במדע וטכנולוגיה לכיתה ו'

בשנת תשפ"ה ישתתפו תלמידי כיתות ו' בבחינה אחת באנגלית או במדע וטכנולוגיה או בשפת-אם.

כל בתי הספר יידגמו על ידי ראמ"ה לבחינה במקצוע אחד מבין המקצועות שצוינו. הדגימה תיעשה באופן שיאפשר לייצר מדגם ארצי מייצג בכל מקצוע מדי שנה. הבחינה תועבר בכלל הכיתות באותה שכבה, כאשר כל בית ספר יקבל דיווח על תוצאות ההערכה שלו.

שנת העברת המבחן

תשפ"ה

תאריך המבחן

13.5.2025

קהל יעד

תחום התוכן

מדעים

סדרת מבחנים

מתאים לכיתה

כיתות ו'