עפרה רטנר-אברהמי

מנהלת גף הדרכה

עפרה הצטרפה לראמ"ה בשנת 2009. בתפקידה בראמ"ה עפרה מנהלת את גף הדרכה. במסגרת זאת מובילה פעולות הדרכה לקהלים שונים במערכת החינוך, במטרה לחזק תרבות הערכה בית ספרית המקדמת הערכה לשם למידה.

עפרה אחראית על צוות ההדרכה, המקדם את תפקיד רכז הערכה בית ספרי וקהילות למידה לרכזי הערכה, שמטרתם לסייע לרכזי הערכה בשיתוף בעלי תפקידים נוספים לקדם פעולות הערכה העונות על צרכי בית הספר. בנוסף, ניהלה צוותי עבודה ייעודיים שהוקמו לצורך פיתוח כלים להערכת עובדי הוראה (מורים, מנהלים, סגני מנהלים, גננות, יועצות חינוכיות ועוד) והייתה חברה בפיתוח מודל ההערכה המעצבת המופעל כיום בהערכת עובדי הוראה.

לעפרה תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני בהצטיינות יתרה בשיטות מחקר, מדידה והערכה, מבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב. התזה עסקה באפיון פעולות ההערכה המתבצעות בארץ על בסיס "עשר השאלות" של פרופסור דוד נבו. שימשה כעוזרת מחקר והוראה והייתה שותפה להקמת צוותי הערכה בית ספריים במסגרת האוטונומיה הבית ספרית (בסיבוב הראשון).

קודם לעבודתה בראמ"ה עבדה עפרה במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) במחלקת ההערכה  וכאחראית על תחום ההערכה בעמותת קרן רשת הון סיכוי לישראל I.V.N.