כרמית ויינשטיין

מרכזת מבחנים

כרמית הצטרפה לראמ"ה בשנת 2008 והיא אחראית על בדיקת מבחנים רחבי היקף וגיוס וניהול כוח אדם מקצועי לשם בדיקתם. כמו כן כרמית אמונה על קידום שיתוף הפעולה של גורמים שונים מחוץ לראמ"ה, כגון: רשתות חינוך, מנהלי בתי ספר, מפמ"רים, מורים ועוד. הנעתם של גורמים אלו לשיתוף פעולה מלא ומילוי תפקידם על הצד הטוב ביותר היא קריטית להצלחת הפרויקטים השונים בראמ"ה.

תחילת דרכה של כרמית במשרד החינוך הייתה בשנת 2000 במנהל הפדגוגי במשרד החינוך בירושלים שם הייתה אחראית על דירוג שכר לימוד. במסגרת תפקידה בנתה מערך הדרכה ובקרה ארצי של המשרד למול רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ובעלויות פרטיות.

כרמית בעלת תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים במגמת ממשל ומדיניות ציבורית מהאוניברסיטה הפתוחה.