ד"ר ענר רוגל

מנהל תחום מבחנים ארציים

ענר הצטרף לראמ"ה בשנת 2009 והוא אחראי על תחום פיתוח מבחנים רחבי היקף לניטור ההישגים הלימודיים ועל פיתוח כלי הערכה לשימוש בתי הספר לשם שיפור ההוראה וקידום הלמידה.

עבר ענר עסק בפיתוח מבחנים במטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית) וכן עסק בעיבוד ובניתוח סטטיסטי של נתוני מבחנים במכון פילת.

ענר בוגר תואר שלישי בחינוך במגמה לשיטות מחקר, מדידה והערכה מאוניברסיטת תל-אביב בהנחייתה של פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א.