מומחים

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

מאגר המומחים של ראמ״ה

ראמ"ה מזמינה מומחים ממגוון תחומים (חינוך, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, עיצוב אינפוגרפי, מומחי תוכן, סרטוני אנימציה ועוד) להירשם למאגר המומחים שלה, ולהשתתף בתיחורים שאנו מפרסמים כחלק ממהלכים מחקריים שונים. בקשות ההצטרפות למאגר יובאו לאישור ועדת המכרזים של ראמ"ה, כאשר תהליכי התיחור השונים מתנהלים באופן שוטף ומהיר יחסית.